Trendy na rynku pracy w Polsce

Stopa bezrobocia w Polsce najniższa od 25 lat. W październiku stopa bezrobocia spadła do 8,2% - Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki MRPiPS. Taki niskiej stopy bezrobocia rejestrowanego nie mieliśmy od maja 1991 roku.
We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 8,3%, natomiast w październiku 2015 roku odnotowano wynik 9,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego maleje od stycznia 2014 roku, gdy sięgała aż 14%.

Wykres stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Polsce Oznacza to, że w urzędach pracy jako „bezrobotne” zarejestrowanych było 1,308 mln osób. To o 13,1 tys. mniej niż we wrześniu oraz o 208,9 tys. mniej niż rok wcześniej.
Problem bezrobocia praktycznie zniknął w większości dużych miast. Przykładowo, stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,1%, we Wrocławiu i Warszawie 2,9%, a w Krakowie 3,7%. Nadal jednak istnieją powiaty, w których urzędowa stopa bezrobocia przekracza 20%. Tradycyjnie już w tej niechlubnej statystyce przoduje powiat szydłowiecki (27,3%).
Jednakże dane z urzędów pracy nie są najlepszym miernikiem faktycznej stopy bezrobocia. Dyrektorzy PUP-ów wprost przyznają, że znaczna część „bezrobotnych” nie jest zainteresowana podjęciem pracy bądź jest zatrudniona w szarej strefie. Status bezrobotnego jest im potrzebny do uzyskania dostępu do publicznych usług medycznych.

 

stopa bezrobocia w Polsce 2007-

(Eurostat)

Według danych Eurostatu bazujących na badaniach aktywności zawodowej (BAEL), liczba bezrobotnych (czyli osób poszukujących pracy i gotowych ją podjąć) w Polsce we wrześniu 2016 roku wyniosła 990 tysięcy, a więc była o 318 tys. niższa od statystyk z urzędów pracy. Tak liczona stopa bezrobocia wyniosła 5,7% i była najniższa w historii tych danych.

Krzysztof Kolany
Źródło: Bankier.pl 25.11.2016

GO2JOB
28 Czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
Polska

NIP: 783 175 02 91

pon. - pt.
08:00 - 16:00