Rekrutacja programistów

Agencja pracy GO2JOB specjalizuje się w usługach z zakresu leasingu pracowniczego oraz rekrutacji stałej pracowników z krajów Europy wschodniej, w szczególności z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Dysponujemy stałą bazą kandydatów gotowych do prac fizycznych w dziedzinie usług, produkcji, hotelarstwa, logistyki, oraz wykwalifikowaną kadrę z branży informatycznej. Wybór danej specjalizacji umożliwia naszej firmie bardzo szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klientów w zakresie leasingu pracowników.

Naszymi partnerami są agencje pracy na Ukrainie, w Rosji oraz na Białorusi, które zapewniają nieprzerwany napływ pracowników. Agencja GO2JOB zapewnia kompleksową obsługę kadrową pracowników w zakresie wymogów formalno-prawnych, zakwaterowania oraz obsługi zatrudnienia, włącznie z wymianą zespołów pracowniczych. Nasza oferta skierowana jest do średnich i dużych firm zgłaszających zapotrzebowanie na wieloosobowe grupy pracowników. Naszym celem jest długofalowa współpraca z klientami, dlatego usługi, które świadczymy, są najwyższej jakości. Ludzie tworzący GO2JOB to międzynarodowy zespół z doświadczeniem w obsłudze procesów rekrutacji pracowników.

Korzyści współpracy z agencją pracy GO2JOB

Korzyści wynikające z leasingu pracowników tymczasowych:

 • Szybsza reakcja na cykle koniunkturalne i łatwiejsze dostosowanie poziomu zatrudnienia do potrzeb pracodawcy.
 • Wyeliminowanie problemów związanych ze zwolnieniami grupowymi.
 • Zmiana stałych kosztów osobowych na koszty zmienne.
 • Zmniejszenie nakładów finansowych na procesy rekrutacyjne.
 • Oszczędność kosztów ponoszonych przez dział kadrowo – płacowy.
 • Łatwość obsługi umów typowych dla pracy tymczasowej.
 • Możliwość wydłużenia okresu próbnego pracownika.
 • Zastępowalność pracowników i grup pracowników.
 • Łatwy i przejrzysty system rozliczenia kosztu leasingu pracowniczego.
 • Rozliczenie jedną fakturą z GO2JOB.

Korzyści wynikające ze zlecenia rekrutacji stałej pracownika z agencją pracy GO2JOB:

 • W ramach tej usługi dajemy gwarancję minimalnego okresu pracy przez wybranego, wyselekcjonowanego pracownika od 1 do 3 miesięcy, w zależności od branży, lub przeprowadzamy proces rekrutacji bezpłatnie.

Agencja pośrednictwa pracy GO2JOB gwarantuje Państwu:

 • Pełną satysfakcję z doboru doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
 • Monitoring statusu prawnego kandydatów.
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Zatrudnienie wraz z legalizacją pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Wynajem bądź organizację mieszkań dla pracowników, w zależności od zlecenia

Jak działamy?

Agencja pracy GO2JOB świadczy usługi w zakresie obsługi zatrudniania pracowników. Firma GO2JOB posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 15244. W swej działalności łączymy potrzeby firm oraz pracowników w procesie zatrudnienia.

Na potrzeby firm świadczymy usługi w zakresie rekrutacji wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, oraz wynajmu czasowego zespołów pracowniczych, pracownikom zaś pomagamy znaleźć interesujące miejsce pracy i uczciwego pracodawcę.

W swej działalności gwarantujemy pełne bezpieczeństwo prawne, zarówno naszym klientom jak i pracownikom, w zakresie legalnego zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Służymy wsparciem dla pracowników w dopełnieniu niezbędnych formalności koniecznych dla legalnego podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta GO2JOB

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2016 roku bezrobocie w Polsce osiągnęło poziom 8,2%. Ostatni raz tak niski wskaźnik bezrobocia notowany był w maju 1991 roku. Oznacza to, że mamy do czynienia z najniższym bezrobociem na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Sytuacja na rynku pracy zmieniła się znacząco na korzyść osób aktywnych zawodowo. Takie zjawisko znacząco przekłada się na wzrost rywalizacji pomiędzy pracodawcami chcącymi pozyskać pracowników. Jednak mimo wielu zachęt ze strony firm, nie udaje się im pozyskać oczekiwanej ilości pracowników. Dostrzegając potrzebę przedsiębiorców poszukujących pracowników, agencja pracy GO2JOB aktywnie wspiera firmy swoim specjalistycznym zapleczem kadrowym, które pozwala na pozyskanie pracowników z zagranicy.

W zakresie obsługi procesu zatrudnienia pracowników agencja pracy GO2JOB oferuje następujące usługi:

 • Usługę leasingu Pracowniczego. Oferujemy Państwu dwie formy użyczenia Pracowników:
  • Body leasing – użyczenie specjalistów, indywidualnych pracownicy i małych grupy pracowniczych.
  • Team leasing – użyczenie większych zespołów pracowników z reguły do prac fizycznych.
 • Usługę rekrutacji pracownika stałego - przeprowadzamy cały proces rekrutacyjny pracownika zgodnie ze zleceniem Klienta.

Jak przebiega proces rekrutacji pracownika stałego?

 • Diagnoza potrzeb pracodawcy - zdiagnozowanie potrzeb kadrowych klienta na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu telefonicznego, rozmowy oraz wypełnienia Formularza zlecenia rekrutacyjnego, znajdującego się na naszej stronie w tym m.in.:
  • Kwalifikacje i umiejętności kandydata.
  • Posiadane uprawnienia przez kandydata.
  • Kompetencje interpersonalne kandydata.
  • Predyspozycje zawodowe kandydata.
  • Poziom znajomości języka polskiego
 • Podpisanie zlecenia rekrutacyjnego.
 • Otwarcie zlecenia rekrutacyjnego:
  • Stworzenie profilu kandydata na podstawie formularza zamówienia i preferencji pracodawcy.
  • Weryfikacja bazy kandydatów i ich selekcja oraz wybór potencjalnych kandydatów odpowiadających zamówieniu klienta.
 • Baza Kandydatów powstaje w naszej agencji pracy na podstawie:
  • Zgłoszeń kandydatów u naszych partnerów na Ukrainie i Białorusi, przesłanych bezpośrednio przez kandydatów aplikacji, ogłoszeń na portalach pracy min: www.work.ua, www.robota.ua, www.praca.by, www.robota.by, www.jobs.by, www.praca.pl, www.infopraca.pl, www.monsterpolska.pl, www.jobs.pl, www.pracuj.pl, www.gazeta.praca.pl oraz Facebooku
 • Rozmowa kwalifikacyjna - rozmowa telefoniczna/Skype z kandydatami przeprowadzana przez naszych konsultantów. Z kandydatem omawiamy ofertę pracy, miejsce pracy, czas jej wykonywania, warunki pracy, stawkę wynagrodzenia, dokonujemy wstępnej weryfikacji predyspozycji kandydata oraz dopełniamy wymogów formalno-prawnych. Weryfikujemy dokumenty (świadectwa pracy, czasami świadectwa ukończenia szkoły) i określamy poziom kompetencji pracownika.
 • Wybór kandydata przez pracodawcę - przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów pracodawcy.
 • Transfer pracownika do kraju pracodawcy:
  • Organizacja przejazdu pracownika do kraju, na miejsce wykonywania pracy.
  • Przedstawienie ofert zakwaterowania.
 • Podpisanie umowy – pracodawca: zatrudnienie kandydata, przeprowadzane zostają badania lekarskie, szkolenie BHP, zbierana jest też niezbędna dokumentacja kadrowa.

Nasi Kandydaci czekają na Państwa ofertę!

Formularz zamówienia w zakresie rekrutacji pracownika.


Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy (inaczej: użyczenie pracowników) polega na oddelegowaniu przez GO2JOB pracowników do wykonywania pracy w miejscu wskazanym przez klienta. Oddelegowani pracownicy wykonują wszystkie zadania związane z danym stanowiskiem pracy zgodnie z instrukcjami i standardami obowiązującymi w firmie klienta. Nasi pracownicy oddelegowani do wykonywania zadań w miejscu wskazanym przez Leasingobiorcę, ponoszą pełną odpowiedzialność za swoją pracę i wykonują ją pod nadzorem kadry kierowniczej leasingobiorcy. „Wynajem” naszych pracowników pozwala na oszczędności w firmie klienta związane z prowadzeniem księgowości oraz prowadzeniem ewidencji i obsługi kadrowej. Takie rozwiązanie daje naszym klientom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, oraz łatwość uzupełniania niedoborów kadrowych.

Proces Leasingu pracowniczego

Jak przebiega realizacja procesu zlecenia leasingu pracowniczego?

 • Diagnoza potrzeb pracodawcy - zdiagnozowanie potrzeb kadrowych klienta na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu telefonicznego, rozmowy oraz wypełnienia formularza zlecenia rekrutacyjnego, znajdującego się na naszej stronie w tym m.in.:
  • Kwalifikacje i umiejętności kandydata.
  • Posiadane uprawnienia przez kandydata.
  • Kompetencje interpersonalne kandydata.
  • Predyspozycje zawodowe kandydata.
  • Poziom znajomości języka polskiego
 • Podpisanie umowy Leasingu Pracowniczego - wpłata przez leasingobiorcę kaucji zwrotnej. Wówczas następuje proces poszukiwania pracowników w oparciu o ustalone oczekiwania. Kaucja zwracana jest w momencie rozwiązania umowy współpracy.
 • Weryfikacja bazy Pracowników tymczasowych - stworzenie profilu kandydata na podstawie formularza zamówienia i preferencji pracodawcy oraz weryfikacja bazy kandydatów i ich selekcja oraz wybór potencjalnych kandydatów odpowiadających zamówieniu klienta.
 • Baza Kandydatów powstaje w naszej Agencji na podstawie:
  • Zgłoszeń kandydatów do naszych partnerów na Ukrainie i Białorusi, przesłanych bezpośrednio przez kandydatów aplikacji, ogłoszeń na portalach pracy min: www.work.ua, www.robota.ua, www.praca.by, www.robota.by, www.jobs.by, www.praca.pl, www.infopraca.pl, www.monsterpolska.pl, www.jobs.pl, www.pracuj.pl, www.gazeta.praca.pl oraz Facebooku.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - rozmowa telefoniczna/Skype z kandydatami przeprowadzana przez naszych konsultantów. Z kandydatem omawiamy ofertę pracy, miejsce pracy, czas jej wykonywania, warunki pracy, stawkę wynagrodzenia, dokonujemy wstępnej weryfikacji predyspozycji kandydata oraz dopełniamy wymogów formalno-prawnych. Weryfikujemy dokumenty (świadectwa pracy, czasami świadectwa ukończenia szkoły) i określamy poziom kompetencji pracownika.
 • Wybór pracowników tymczasowych - przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów pracodawcy, przesłanie CV kandydatów.
 • Transfer pracowników do kraju pracodawcy:
 • Organizacja przejazdu pracownika do kraju, na miejsce wykonywania pracy.
 • Przedstawienie ofert zakwaterowania.
 • Przygotowanie formalno-prawne pracowników - GO2JOB zatrudnienia pracowników, kieruje na przeprowadzenie badań lekarskich, szkolenie BHP, zabezpiecza niezbędną dokumentację kadrową.
 • Wynajęcie pracowników klientowi - dostarczenie do pracy pod wskazany przez klienta adres w pełni przygotowanych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, naszych pracowników tymczasowych.
 • Koszt Leasingu pracowniczego:
  • Rozliczenie usługi leasingu pracowniczego z GO2JOB następuje na podstawie jednej faktury.
  • Koszt usługi obejmuje wszystkie koszty wynajmu pracowników tymczasowych, wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, obsługą kadrową oraz marżą agencyjną.
  • Koszt usługi obliczany jest na podstawie iloczynu uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i ilości roboczogodzin przepracowanych przez personel GO2JOB.

Podstawa prawna

Do pracy u naszych Klientów delegujemy pracowników tymczasowych, w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Formularz zamówienia w zakresie leasingu pracowniczego.


GO2JOB
28 Czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
Polska

NIP: 783 175 02 91

pon. - pt.
08:00 - 16:00